Poesi

Hjalmar Krokfors

Syster Visa

Viola Renvall

Kärleksdikt i sena år

Höstens glädje

Lillemor Eklund

När jag inte längre kan

Poesimusik

Ton, sång Rabbe von Weymarn

Piano Martin Segerstråle

Gitarr Ilpo Murtojärvi

Pianoarrangemang Martin Segerstråle (2,4)

Marko Autio (1,3)

Ljudteknik Mats Lillhannus
www.lillhannus.net

Bildpoesi

Bildkonstverk Jan-Erik Andersson
www.anderssonart.com

Grafisk design Marjo Malin
www.marjomalin.com

Det är inte bara detta, att vi här har fyra dikter av tre pargaspoeter, notsatta och sjungna. Vi vill mera: öppna dörren för reflektioner utöver diktarnas lågmälda intentioner.

I vår tolkning berör vi många sinnen – i diktens introduktioner och betoningar – i Jan-Eriks färger och bilder – i sångens och melodins möte med dikten i musikens omedvetna värld.

Dikternas två sångversioner på CD:n avviker på visvis från varandra. Lyssna in och reflektera…Melodierna är fria för din egen tolkning!

Välkommen: Klicka på en dikt och sätt på musiken!

 

Om du vill skaffa diktnotboken + CD kan du beställa den från Röda Korset i Pargas (pris 18 € + porto).
e-adress: frk-spr@parnet.fi
telefon +358 2 4580211

Pengarna går i sin helhet till att stöda Röda Korsets invandrarverksamhet i Pargas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlands svenska sång- och musikförbund 2015